Capri

Hvit

Et helt stilrent matt hvitt arrangement, hvor det er tilføyet spendende detaljer gjennom oppstillingen. ”Trappefasongen” går igjen i både vask/bord og overskapene, og skaper dynamikk i rommet. Vaskearrangementet har fått montert sokkelben, og dermed kan den lave seksjon faktisk benyttes som sitteplass.

ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36.000004 cameraFNumber (float): 10.000000 cameraFarClip (float): 12776.546875 cameraFarRange (float): 1000.000000 cameraFocalLength (float): 35.000000 cameraFov (float): 54.085621 cameraNearClip (float): 2118.200439 cameraNearRange (float): 0.000000 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 4713.674805 cameraTransform (m44f) channels (chlist) compression (compression): Zip16 dataWindow (box2i): [0, 0, 4999, 3625] displayWindow (box2i): [0, 0, 4999, 3625] lineOrder (lineOrder): Increasing Y pixelAspectRatio (float): 1.000000 screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000] screenWindowWidth (float): 1.000000 =Channels= A (half) B (half) G (half) MultiMatteElement1-3.B (half) MultiMatteElement1-3.G (half) MultiMatteElement1-3.R (half) MultiMatteElement4-6.B (half) MultiMatteElement4-6.G (half) MultiMatteElement4-6.R (half) MultiMatteElement7-9.B (half) MultiMatteElement7-9.G (half) MultiMatteElement7-9.R (half) R (half) VRayExtraTex_AO.B (half) VRayExtraTex_AO.G (half) VRayExtraTex_AO.R (half) VRayLightSelect1.B (half) VRayLightSelect1.G (half) VRayLightSelect1.R (half) VRayLightSelect2.B (half) VRayLightSelect2.G (half) VRayLightSelect2.R (half) VRayLightSelect3.B (half) VRayLightSelect3.G (half) VRayLightSelect3.R (half) VRayLightSelect4.B (half) VRayLightSelect4.G (half) VRayLightSelect4.R (half) VRayLightSelect5.B (half) VRayLightSelect5.G (half) VRayLightSelect5.R (half) VRayRawLighting.B (half) VRayRawLighting.G (half) VRayRawLighting.R (half) VRayReflection.B (half) VRayReflection.G (half) VRayReflection.R (half)