Sommerkampanje på alle våre kjøkken og garderober ! Sjekk her.

Åpningstider

mandag – tirsdag – fredag
kl. 9:00 – 16:00

Langåpent hver
onsdag – torsdag
kl. 9:00 – 19:00

lørdag kl. 10:00 – 14:00