Eget verksted hos KGB

Chris Marius på verkstedet til KGB